Ulan Dünya


Duydum seni
ses ile sevdim
gördüm seni
göz ile sevdim
dokundum sana
el ile sevdim
inandım sana
kalp ile sevdim!

Ulan dünya
gerçek dünya
yürüdüm üstünde
üstümde gök ile
altımda yer ile sevdim!

Sevdim seni...

/*

seni benden
beni senden koruyorlar şimdi,
bak aha orada bitiyor betonlar,
bak işte burada başlıyor ağaçlar..
benim sana kavuşmam yasadışı
senin bana dokunman afet,
aramızda koca bir uygarlık var
beton bir iktidar yapmışlar da
aramıza koymuşlar
seni benden
beni senden koruyorlar haydutlar;
peki bizi haydutlardan kimler koruyacaklar? 
 
 
21 yüzyılın şehirden çıkmadan, apartmandan inmeden büyüyen; canlı olduğunu bilmeyen, bağını görmeyen, hissetmeyen, üretmeyen çocuklarına ithaf ediyorum.

Onlardan değiliz, onlardan olmayacağız


onlar küfür etti
biz türkü söyledik
onlar yasa çıkardı
biz şiir yazdık
onlar zulüm etti
biz adalet aradık
onlar hak yedi
biz ekmek böldük.

biz onlardan değiliz
biz onlardan olmayacağız
türkülerimiz, şiirlerimiz var bizim
umudumuz var, direncimiz var;
biz teslim olmayacağız.

Karanlıkta yanıp ışık saçan biziz
biz olacağız,
Sokakta direnen, dövüşen biziz
biz olacağız!
biz Türküz, Kürdüz, Arabız, Çerkesiz, 
biz biriz,
bir olacağız!
korkutanlardan değil
umut saçanlardanız biz
zulmedenlerden değiliz,
zulmedenlerden olmayacağız
haksızlık karşısındayız,
susmuyoruz; bağırıyoruz ve dövüşüyoruz
susan şeytanlardan olmayacağız!

Onlar ettikleri küfürlerle alçalacak
biz söylediğimiz türkülerle yükseleceğiz
onlar çıkardıkları yasalarla diktatör olacak
biz yazdığımız şiirlerle diktatörler devireceğiz
onlar herkese zulmederken
biz onlara içinde adalet arayacağız,
onlar hak yiyerek büyüyecek
biz ekmeğimizi bölerek çoğalacağız!

biz onlardan değiliz
biz onlardan olmayacağız
türkülerimiz, şiirlerimiz var bizim
umudumuz var, direncimiz var;
biz teslim olmayacağız.

120 gün


bir izi olur herşeyin
benim de izlerim var
senin de olacak,
izlerimiz kesişecek
bizim de olacak.
insan yaşarken öğrenir bildiğini,
bildiğiyle yaşamak isterken tekrar tekrar öğrenir;
hüzünü, sevinci, öfkeyi ve neşeyi
bir ömür de hepsi olacak!
benim de olacak
senin de,
kesişecekler; bizim de olacak.

Yaşarken öğreniyoruz bildiğimizi
bildiğimizi yaşarken tekrar öğreniyoruz zulmü.
Zalimler ömrümüzü, sevincimizi ve neşemizi yerken
biz hakkımıza acıkıp öfkemizi ve hüznümüzü yiyoruz;
Yüz yirmi gün geçiyor, tam YÜZ YİRMİ gün!
bencillikten, haksızlıktan, kötlülükten
sapkınlıktan, adaletsizlikten kurtulmak için tuttuğunuz
İftarsız, Sahursuz, Zulümlü, İşkenceli 4 Ramazan..

Artık şaire tek bir çare kalıyor anlatmak için;
Adaleti olmayan şair de olamaz
haksızlık karşısında susan da ŞİİR değildir.


Nicesinin şiiri

Nicesinin bir şiiri bile olmadı,
adına bir şiir dahi yazılmadı
kavgasını hiçbir şiir anlatmadı;
onlar yediler!
sırtlanın leşi yediği gibi
ömür yediler, göremeden!
eğilmekten yere değdiler
yer dayanmadı
yerin dibine bile girdiler eğilmekten!
oysa birileri daha vardı
azlardı,
ama yaşadılar onlar!
açta olsa,
açıkta da kalsa,
zulüm de görse yaşadılar;
dimdik yaşadılar eğilmeden.