rüzgardan rica!


ey rüzgar,
okşayıp geldin mi
kopup sürüldüğüm
güzel yurdumu?
Kafkas dağlarının
zirvesinden,
aşağı doğru dört nala
Çerkes atı gibi
durmadan,
taşıdın mı bana
kokusunu yurdumun?

sana bir damla gözyaşımı
ve sözümü veriyorum,
şimdi geri dön!
ve gözyaşımı yağmurlarınla
bırak,
sözümü şimşeklerinle yankıla:
sana dönmeden huzur bulmayacağım!

0 yorum: