ezcümle; paramparça!


meydanlar da insanlık
parça pinçik
her beş kişiden dördü
birbirinin düşmanı
ve milli birlik
ve ulusal bütünlük
tek vatan, tek millet
ve inmeyen bayrak
ve susmayan ezan
ve daha nice yalan;
bir çoğunluk kazanmak istiyor
bir azınlığa karşı!
ayrımsız bir telaş,
her yurttaşın gözünden okunuyor
ancak kambur bel,
ve kör gözler
dosttan da düşmandan da gizleniyor!
ezcümle;
bir kaosun başlangıcında değiliz,
ortasındayız, merkezindeyiz!
kırılmanın ramağında,
kahrın şafağındayız!
insani birliği dişliyor
milli canavar,
dünyadan koparıyor ruhumuzu
ulusal iktidar,
yaşamın vatanı
ölümün ellerine terk ediliyor,
doğanın bütünlediğini bölüyor haydutlar!
saat itaate reddin saati
gün ayağa kalkma  ve yürüme günü!
uyumayı reddet,
ayağa kalk ve yürü!

0 yorum: