ilk tekme

altın tuğlalarla örülü evinde,
onurdan yoksun, şereften yoksul,
kalpten ırak,
vicdana mahkum kalınca ey devletlim...
altın tuğlaların ısınmadığını da,
şerefin de onurun da,
silahla teslim alınmadığını da!
dostun da, düşmanın da,
parayla satılmadığını da!
ilk kendi dostlarının,
sert tekmeleriyle anlayacaksın!