Anayasa

Anam bir yasayla büyüttü beni,
adı sevgiydi, sevgi yasası...
İşte benim anayasam budur.
Bu yasayla baktım hep hayata,
böyle düşündüm, böyle karar verdim!
evet derken de, hayır derken de
bu yasanın gerçekliği yaşadım.
Başka çocukların,
anayasalarına hep saygılı oldum
çünkü hiçbir ana,
çocuğunu kötü bir yasayla büyütmez.
çünkü bütün anaların yasası sevgidir!

anamın yasasını çiğneyip,
bir damla göz yaşıyla vicdanıma hapsolmaktansa...
cihanın bütün yasalarını çiğner, mezara hapsolurum!