bazen kitaplar dindirir.

Sertçe öğrendim,
kırıldım, darıldım, küstüm, bayıldım
ayıldım!

Öyle ki;

çektiğim acılar
bitirdiğim okullardan etkili,
okuyarak değil gerçeği
çekerek acısını öğrendim
bir şeylerin!

yumuşatarak söylüyorum,
kırılma, darılma, küsme, bayılma diye
ayılmaya vakit olmayabilir
ve dört tarafımız kuşatılmış
iki tarafımızdan taarruza uğruyoruz
bir tarafımız rehin;

kitapların seni dindiriyorsa,
seni devrimin ninnileriyle uyutuyorsa,
senin öfkeni alıyor
sana boş umutlar yığıyorsa;

kitaplarda yazmayan hayatının
etini kopardığı yeri dokun.

0 yorum: