varsa gelsin yüzü

varsa gelsin yüzü,
yüzleşelim yüzleşebildiğimiz kadar
belki ikiyüz ederiz,
olmazsa da ettiğimiz kadar;
konuşuruz,
bağırırız, öpüşürüz
kahkaha atarız zalim yarına,
belki titrer kader,
değişir
belki kadere hükmedilir,
yazılır..
belki çizilir
olmazsa iyi içilir,
iyi kafa bulunur olmazsa.
uyuruz,
aynı yatakta
değmeden birbirimize
uyandığımızda yabancı yabancı
şaşırırız belki geceye
gece severse bizi
belki değmek üzere
gideriz öbür geceye.
gecelerden gece beğeniriz
beğendiğimiz en geceyi,
birbirimize ithaf ederiz belki.
Varsa gelsin yüzü,
yüzsüzlük etmesin, kıymasın kendine
acımasın bana,
varsam derdinde bir tutam
belki öbür yanımdaki tutam,
derdine çaredir
değilse bile özür dilerim
kabul etmese de olur
kabul etmese de kendi rahatlar
sakinleşir
gerginlikten kaybettiği vicdanı,
rahatlıktan yol bulur
huzur solur o zaman
yumuşar taş gibi kalbi
pamuk gibi olur, gelsin.
Gelsin ki;
taşın üstünde yatırmasın aşkını
pamuk üstünde yatırsın.
varsa yüzü gelsin,
konuşalım, ağlayalım
içelim, sarhoş olup gidelim sonra
neresi olsa olur.

0 yorum: