devrim için

devrim için
saatler birikti artık
tek tek saat toplayarak büyüttüğümüz yaş 
artık bir ömüre dönüşüyor olabilir..
geçen zaman çoğalıyor,
kalan zaman azalıyor
garip değil mi?

**
canımızı yakmadı
koşarken düşüşümüz
sevişimiz, sevişmemiz
yakmadı; alınmayan o lanet bisiklet
o güzelim ayakkabı...

canımızı yakmadı
ilk yolculuğumuz başka bir kente,
o kentte annesiz ilk gecemiz
yakmadı; ilk sıkı yumruk yediğimiz
o ilk yumruk atışımız...

canımızı yakmadı
ilk aç geçen gecemiz...

canımızı yaktığı kadar; geceye pürüzsüz teslim olan gündüzün varlığını duymanın yaktığı kadar!

hoşumuza gitmedi
ekmeği, suyu
acı gibi bölüşümüz
tedirginlikte;
güven verici güşüşümüz

hoşuma gitmedi 
ilk aşkımızı öpüşümüz
ilk barikatı kuruşumuz
ilk ateşi yakışımız
ve ilk kavgayı verişimiz!

hoşumuza gitmedi
ilk halay çekişimiz...

hoşuna gittiği kadar; gündüzün direnerek teslim aldığı geceyi gözümüzle görene kadar!

**

garip değil mi?
kalan zaman azalıyor
geçen zaman çoğalıyor,
artık bir ömre dönüşüyor olabilir..
tek tek saat toplayarak büyüttüğümüz yaş
saatler birikti artık
devrim için!


0 yorum: